Blog

Dijitalin Yüzyılında Şehirlerimiz

09 Mart 2024

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler şüphesiz tüm dünyada iş hayatını, ticaret hayatını, kültür ve sanat hayatını, dolayısıyla bireyi ve toplumu önemli ölçüde etkiledi. Özellikle son yıllarda gündeme sıkça gelen yapay zeka alanındaki gelişmeler, blokzincir ve benzeri dağıtık defter teknolojilerindeki yenilikler dijital dönüşüm sürecini merkezi idare ve yerel yönetimler nezdinde önemli odak noktaları haline gelmiş durumda.

Yapay Zekâ: Geleceğin Dünyasını Şekillendirmek

15 Kasım 2023

“Yapay Genel Zekâ” aşamasında YZ sistemlerinin spesifik ve belirli alanlarda etkin olmanın ötesinde, farklı durumlar, görevler kapsamında karar alabilen sistemler olabileceği öngörülüyor. Bu aşamaya geldiğimizde bir doktor gibi hastasına teşhis koyabilen, pilot gibi savaş teknikleri geliştirebilen, tercüman gibi farklı diller konuşabilen, şirket yönetebilen başka bir deyişle adeta “dijital insanlar” gibi davranan sistemlere şahit olacağız.

Kurumsal Bilişimde Bir Yenilik: Siyasi Süreç Yönetim Sistemleri

10 Ağustos 2023

Siyasi parti teşkilatlarının önde gelen faaliyetleri; saha ziyaretleri, sektör/esnaf toplantıları, vatandaşlardan gelen önerilerin kurumsal hafızaya kazandırılması, üst yönetime iletilmesi ve takibi, teşkilat üyeleri arasında hızlı iletişimin ve gerekli durumlarda görev dağılımı paylaşımıdır. Siyasi partilerin bu faaliyet ve sürecini, dijital platformlara taşımak şüphesiz “Dijitalin Siyaseti” yaklaşımının doğal bir sonucu olacaktır.

Dijitalin Yüzyılı ve Adil Teknoloji

15 Mart 2023

Adil Teknoloji, henüz tanımı net olmayan, bu anlamda oldukça soyut, ancak çağrışımı itibari ile “eşitlik” ve “adalet” kavramlarında olduğu gibi toplumsal gelişmeye istikamet verecek, yön gösterecek bir kavram. Adil teknolojiyi tanımlamak ve bu istikamette yol almak, şüphesiz Türkiye Yüzyılı vizyonunun ve Dijitalin Yüzyılı söyleminin önemli bir parçası olacak.

Türkiye’de Yeni Siyasi Anlayış: Dijitalin Siyaseti

17 Aralık 2022

Toplum hassasiyetlerinin, teknoloji geliştirme süreçlerinde henüz tasarım aşamasında dikkate alınması çok önemli. Bu nedenle, toplumun temsilcisi olarak siyaset kurumunun yeni gelişen teknolojiler ile ilgili olarak, bu teknolojileri etkin kullanmanın da ötesinde, gerek toplumun kalkınması noktasındaki fırsatları tespit etme gerekse toplumun hassasiyetlerinin uygun zamanlama ile teknoloji geliştiricelere iletilmesi noktalarında etkin olması gerekiyor…